Minutes

  • 17 April 2015: General Assembly 2015 – Minutes
  • 4 April 2014: General Assembly 2014 – Minutes – Annex AAnnex B
  • 8 March 2013: General Assembly 2013 – Minutes
  • 22 April 2012: Inaugural General Assembly 2012 – Minutes